L ' A L Z I N A      

   P  r  i  o  r  a  t

A l l o t j a m e n t

Es una antiga casa d’herència familiar restaurada amb cura i il.lusió, sense perdre l’essència. S’han incorporat noves tecnologies per a una millor eficiència energètica i sostenibilitat.

Es una antigua casa de herencia familiar restaurada con mimo e ilusión, sin perder su eséncia. Se han incorporado nuevas tecnologías para una mayor eficiéncia energética y sostenibilidad.